Gothic Chess

List of public games


GamePlayersStateLast event
Gothic Chessshogi Lenny Lenny's turn5 hours ago
Gothic ChessMinboldt shogi Minboldt's turn6 hours ago
Gothic Chessjensendk shogi jensendk won6 hours ago
Gothic ChessHotDogRoller GothicChessInventor GothicChessInventor's turn16 hours ago
Gothic ChessEzekiel sportember sportember wontwo days ago
Gothic ChessGothicChessInventor campingnub GothicChessInventor won3 days ago
Gothic ChessLenny shogi shogi won3 days ago
Gothic Chessshogi Lenny Draw4 days ago
Gothic Chessshogi Lenny Draw4 days ago
Gothic Chessshogi Lenny shogi won5 days ago
Gothic Chessshogi Lenny shogi won6 days ago