Gliński–Capablanca Chess

List of public games


GamePlayersStateLast event
Gliński–Capablanca Chessmotornicza polishigarret polishigarret's turn6 hours ago
Gliński–Capablanca ChessBed_Crab soger Draw4 weeks ago
Gliński–Capablanca ChessBed_Crab soger soger won4 weeks ago
Gliński–Capablanca Chessmoltke1986 motornicza moltke1986 won6 weeks ago
Gliński–Capablanca ChessMalachi Malachi Malachi won6 weeks ago
Gliński–Capablanca Chessmotornicza moltke1986 moltke1986 won6 weeks ago
Gliński–Capablanca Chessmoltke1986 motornicza moltke1986 wontwo months ago
Gliński–Capablanca Chessmotornicza moltke1986 motornicza wontwo months ago
Gliński–Capablanca Chessmoltke1986 motornicza motornicza wontwo months ago
Gliński–Capablanca Chessmotornicza moltke1986 motornicza wontwo months ago
   
<!listen key='all-games' last='1642446235' component='list'>