Gliński's Chess

List of public games


GamePlayersStateLast event
Gliński's ChessBrad jensendk jensendk wontwo days ago
Gliński's ChessBrad Tiu Tiu's turn8 days ago
Gliński's Chessjensendk Brad jensendk won8 days ago
Gliński's ChessBrad shogi shogi wontwo weeks ago
Gliński's ChessTiu Brad Brad won3 weeks ago
Gliński's ChessBrad Uray M. János Uray M. János wontwo months ago
Gliński's Chessjensendk Brad jensendk wontwo months ago
Gliński's ChessUray M. János Brad Uray M. János wontwo months ago
Gliński's ChessBrad jensendk jensendk wontwo months ago
Gliński's ChessRonny Mc Donny Fantase Ronny Mc Donny wontwo months ago